รายการหักเงิน ชพค.-ชพส. ประจำเดือน (18 เดือนล่าสุด)
เดือนชพคชพส
กุมภาพันธ์ 25630.000.00
มกราคม 2563630.00304.00
ธันวาคม 2562653.00352.00
พฤศจิกายน 2562590.00308.00
ตุลาคม 2562614.00335.00
กันยายน 2562602.00337.00
สิงหาคม 2562492.00263.00
กรกฎาคม 2562696.00331.00
มิถุนายน 2562650.00341.00
พฤษภาคม 2562625.00265.00
เมษายน 2562575.00279.00
มีนาคม 2562662.00315.00
กุมภาพันธ์ 2562578.00285.00
มกราคม 2562577.000.00
ธันวาคม 2561607.00295.00
พฤศจิกายน 2561572.00303.00
ตุลาคม 2561648.00335.00
กันยายน 2561546.00257.00